Teen sekä etäterapiaa, että tapaamisia toimipisteellä Eurassa.

Minulla on KELA-korvattavuus seuraaviin:


Aikuiset 26-67-vuotiaat:


Perheterapia

Pariterapia

Vanhempainohjaus

Yksilöpsykoterapia (kuvataideterapiana)

Ryhmäpsykoterapia (kuvataideterapiana)


Nuoret 16-25-vuotiaat:


Perheterapia

Pariterapia

Yksilöpsykoterapia (kuvataideterapiana)

Ryhmäpsykoterapia (kuvataideterapiana)KUVATAIDETERAPIA AIKUISILLE JA NUORILLE

(YKSILÖ- TAI RYHMÄTERAPIANA)


Teen kuvataideterapiaa pääasiallisesti yksilöterapiana. Kuvallinen ilmaisu on mukana terapian toteuttamista perinteisen keskustelun lisäksi. Ennakkoon ei tarvita osaamista kuvallisesta ilmaisusta, mutta on kiinnostus kuvalliseen ilmaisuun on hyvä olla olemassa. Kuvataideterapeuttinen työskentely parhaimmillaan syventää ja lisää ymmärrystä käsiteltävään asiaan. Minulla on KELA-korvattavuus kuvataideterapiaan sekä nuorille että aikuisille yksilö- ja ryhmäterapiana. Haettaessa kuvataideterapiaan, B-lausunnossa tulee näkyä suositus juuri tähän terapialajiin.

HINTA 60 MIN 70 e (kelakorvaus 57,60 e)


PARITERAPIA

Parisuhteeseen liittyvissä asioissa voit tavata minua yhdessä tai erikseen. Aihe voi olla esimerkiksi luottamuksen rakentaminen, vuorovaikutuksen parantaminen tai seksuaaliset kysymykset. Autan myös parisuhteen päättymiseen liittyvissä teemoissa.

Minulle on KELA-korvattavuus pariterapiaan.

HINTA. 60 MIN 70 e

90 MIN 110 e (kelakorvaus 95.87e)

PERHEPSYKOTERAPIA

Yleisimpiä perheterapiaan hakeutumisen syitä ovat perheen vuorovaikutuksen pulmat, perheenjäsenen oireilu syystä tai toisesta, haasteet vanhemmuudessa tai kasvatuskysymykset.

Minulla on kriisi- ja traumapainotteinen perheterapeutin tutkinto ja KELA-korvattavuus perheterapiaan.

Työskentelytapani on integratiivinen. Terapiassa on elementtejä eri terapiasuuntauksista. Ratkaisukeskeisyys näyttäytyy vahvasti terapiassani. Kuitenkin löydän näkökulmia niin kognitiivisanalyyttisestä kuin systeemisestäkin terapiasta.


HINTA:

90 MIN 110 e (kelakorvaus 95,87 e)

60 MIN 70 e

VANHEMPAINOHJAUS

Vanhempien ohjauskäynneillä voidaan käsitellä laajasti vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhemman oma jaksaminen, kasvatukselliset haasteet tai lapsen ja nuoren kasvuun sekä kehitykseen liittyvät kysymykset. Kun nuorelle myönnetään psykoterapia Kelan kuntoutuksena, kuuluu niihin usein omia käyntejä myös vanhemmalle. Vanhemmat voivat sopia nuoren oman psykoterapeutin kanssa, onko vanhempia ja nuorta tapaava henkilö sama. Tapaamisia voidaan järjestää yhdessä ja/ tai erikseen nuoren kanssa. Tärkeää on, että vanhemmat saavat tukea omaan vanhemmuuteensa, jotta he voivat tukea omaa lastaan. Jos vanhempien ohjaus liittyy nuoren kuntoutuspsykoterapiaan, siihen on mahdollista hakea Kelalta tukea.


HINTA:

90 MIN 110 e

60 MIN 70 e

YKSILÖTERAPIA MUUNA KUIN KUVATAIDETERAPIANA

Voit tulla myös yksilötapaamisiin. Tarve yksilötapaamisiin voi olla mikä tahansa itseä kuormittava asia tai oire.

Integratiivinen työskentelytapani on hyödyntää eri terapiasuuntausten lähestymistapoja. Ratkaisukeskeisyys sekä perheterapeuttinen näkökulma on usein läsnä työskentelyssäni myös yksilövastaanotolla. Perhepsykoterapiakoulutukseni on kriisi- ja traumapainotteinen ja minulla on kokemusta trauma-auttamisesta.

Huomaathan, että en ole yksilöpsykoterapeutti ja tästä syystä en voi tarjota Kelan korvaamaa yksilöpsykoterapiaa.

HINTA 60 MIN 70 e (ei kelakorvattavuutta)