Juuri nyt teen ainoastaan etäterapiaa. Tarjoan sekä pidempi- että lyhytkestoista terapiaa. Ota yhteyttä, niin keskustellaan, mikä sinua auttaisi parhaiten.

Minulla on KELA-korvattavuus seuraaviin:

Aikuiset 26-67-vuotiaat: Perheterapia ja Pariterapia

Nuoret 16-25-vuotiaat: Perheterapia, Pariterapia sekä vanhempien ohjauskäynnit


PERHEPSYKOTERAPIA

Voit varata minulle ajan etäterapiaan yksin, perheenjäsenesi tai koko perheesi kanssa. Tavallista kuitenkin on, että tapaan perhettä sekä yhdessä että erikseen. Yleisimpiä perheterapiaan hakeutumisen syitä ovat perheen vuorovaikutuksen pulmat, perheenjäsenen oireilu syystä tai toisesta, haasteet vanhemmuudessa tai kasvatuskysymykset.

Minulla on perheterapeutin tutkinto ja KELA-korvattavuus perheterapiaan.

Työskentelytapani on integratiivinen. Terapiassa on elementtejä eri terapiasuuntauksista. Ratkaisukeskeisyys näyttäytyy vahvasti terapiassani. Kuitenkin löydän näkökulmia niin kognitiivisanalyyttisestä kuin systeemisestäkin terapiasta.


HINTA:

90 MIN 120 e

60 MIN 70 e

VANHEMPAINOHJAUS

Vanhempien ohjauskäynneillä voidaan käsitellä laajasti vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhemman oma jaksaminen, kasvatukselliset haasteet tai lapsen ja nuoren kasvuun sekä kehitykseen liittyvät kysymykset. Kun nuorelle myönnetään psykoterapia Kelan kuntoutuksena, kuuluu niihin usein omia käyntejä myös vanhemmalle. Vanhemmat voivat sopia nuoren oman psykoterapeutin kanssa, onko vanhempia ja nuorta tapaava henkilö sama. Tapaamisia voidaan järjestää yhdessä ja/ tai erikseen nuoren kanssa. Tärkeää on, että vanhemmat saavat tukea omaan vanhemmuuteensa, jotta he voivat tukea omaa lastaan. Jos vanhempien ohjaus liittyy nuoren kuntoutuspsykoterapiaan, siihen on mahdollista hakea Kelalta tukea.


HINTA:

90 MIN 120 e

60 MIN 70 e

PARITERAPIA


Parisuhteeseen liittyvissä asioissa voit tavata minua yhdessä tai erikseen. Aihe voi olla esimerkiksi luottamuksen rakentaminen, vuorovaikutuksen parantaminen tai seksuaaliset kysymykset. Autan myös parisuhteen päättymiseen liittyvissä teemoissa.

Minulle on KELA-korvattavuus pariterapiaan.

HINTA. 60 MIN 70 e

90 MIN 110 e

YKSILÖTAPAAMISET

Tapaan asiakasta myös yksin ilman perhettä tai kumppania. Työskentelyssäni näkyy vahvasti kuitenkin perheterapeuttinen näkökulma. Olen erityisen kiinnostunut asiakkaan lapsuudenhistoriasta ja sukupuusta. Tarve yksilötapaamisiin voi olla mikä tahansa itseä kuormittava asia tai oire.

Integratiivinen työskentelytapani on hyödyntää eri terapiasuuntausten lähestymistapoja. Ratkaisukeskeinen tai kognitiivisanalyyttinen viitekehys asiakkaan tilanteesta riippuen näkyy terapointitavassani. Minulla on kokemusta myös traumaterapeuttisesta työskentelystä. Myös psykoterapiakoulutukseni on kriisi- ja traumapainotteinen.

Huomaathan, että en ole yksilöpsykoterapeutti ja tästä syystä en voi tarjota Kelan korvaamaa yksilöpsykoterapiaa.

HINTA 60 MIN 70 e