APUA JÄNNITTÄMISEEN

Jännittäminen ja mielenterveys

Sosiaalisten tilanteiden pelko psyykkisenä häiriönä syntyy sosiaalisesta ahdistuneisuudesta. Tämä saattaa aiheuttaa merkittävää toiminnallista haittaa ja yksilöllistä kärsimystä. Pelko rajoittaa, kapeuttaa ja köyhdyttää sosiaalista elämää välttelyn vuoksi. Myös koulu- ja opiskelumenestys voi heikentyä samoin kuin työuran käynnistymistä ja työelämässä etenemistä. Pelko ja joskus jopa kokemus toisten kielteisen arvostelun tai nöyryytyksen kokemuksesta lisää jännittämistä ja tilanteiden välttelyä.

Mitä sosiaalisten tilanteiden pelko voi aiheuttaa?

- suullisen
vastaamisen ja viittaamisen välttäminen

- kurssien välttely ja kursseilta poisjättäytyminen esilläolon pelon vuoksi

- uusien ystävyys- ja seurustelusuhteiden luomisen vaikeus

- keskustelun aloittamisen, ylläpitämisen sekä keskusteluun osallistumisen vaikeus

- kanssakäymisen välttely

- yksinäisyys, syrjäytyminen, koulutuksen keskeytyminen

- Pahimmillaan paniikkihäiriö tai ahdistuneisuushäiriö

JÄNNITTÄJIEN RYHMÄ

Jännittäjien ryhmä koostuu monitasoisesta taitovalmennuksesta. Jännittäjä tarvitsee taitoja rauhoittaakseen itseään sekä voidakseen viedä tunnesäätelytaitojen oppimistaeteenpäin. Ryhmä on toiminta-ajatukseltaan integratiivinen, johon on yhdistettyajattelutapoja ja harjoituksia eri suuntauksista. Tapaamisiin liittyy kehollisia harjoituksia, pohdiskelevaa vuorovaikutustyöskentelyä sekä ryhmässä ja sen ulkopuolella altistus- ja välitehtävistä. Tarkoituksena on pienin askelin kulkea kohti varmuuden tunnetta ja muutosta. Ryhmässä toimitaan jokaisen ryhmäläisen ehdoilla. Mukaan mahtuu max 10 osallistujaa. Ilmoittautumiset 30.11.2022 mennessä!

JÄNNITTÄJIEN
RYHMÄ

11.1.2023
alkaen 8 kertaa keskiviikkoisin klo 18-19.30

TERASSITALO Alvar Aallontie 4

Lisäksi alkuhaastattelu sekä omaterapia 2 kertaa. Ajat näihin sovitaan terapeutin kanssa. Hinta 195 e